Линкови за објавени листи за проверка на инспекциските служби


Државен управен инспекторат

https://duinspektorat.mioa.gov.mk/node/4

 

Државен инспекторат за земјоделство

http://diz.gov.mk/?page_id=1249

 

Државен инспекторат за животна средина

http://www.sei.gov.mk/page_mk.asp?ID=2

 

Државен инспекторат за градежништво и урбанизам

https://digu.gov.mk/%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b0/

 

Министерство за култура

http://kultura.gov.mk/zakoni/

 

Министерство за труд и социјална политика

http://www.mtsp.gov.mk/inspekciski-nadzor.nspx

 

Државен инспекторат за труд

http://dit.gov.mk/

 

Државен пазарен инспекторат

https://www.dpi.gov.mk/index.php/mk/listi-za-proverka

 

Државен инспекторат за техничка инспекција

https://www.diti.gov.mk/mk/lists

 

Државен санитарен и здравствен инспекторат

http://dszi.gov.mk/2019/12/06/chek-listi-dszi/

 

 

Државен просветен инспекторат

http://dpi.mon.gov.mk/index.php/za-nas/listi

 

Министерство за здравство – Сектор за хемикалии

http://zdravstvo.gov.mk/obrasci/#

 

Државен комунален инспекторат

http://dki.gov.mk/%D1%87%D0%B5%D0%BA-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8/

 

Министерство за транспорт и врски – Капетанија

http://www.mtc.gov.mk/Informacii-od-javen-karakter/Kapetanija-na-pristanishta–Lista-na-proverka

 

Агенција за лекови – МАЛМЕД

https://malmed.gov.mk/?s=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80

 

Дирекција за радијациона сигурност

https://www.drs.gov.mk/index.php/mk/component/search/?searchword=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0&searchphrase=all&Itemid=227

 

Portali ueb u krijua me mbështetjen e Projektit të BERZH - "Mbështetje për të përmirësuar efektivitetintë shërbimeve të inspektimit në Maqedoninë Veriore ". Informacioni i publikuar në këtë faqe në internet nuk pasqyron pikëpamjet e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ose Qeverisë së Luksemburgut.

Rruga Dame Gruev nr. 3 Blloku 2, Dyqani 5

1000 Shkup

Republika e Maqedonisë Veriore

Telefoni i kontaktit: +389 (0)2 3121 077

Adresa e emailit: contact@is.gov.mk