Përgjegjësia për bartësit e funksioneve publike


Наративен извештај


Поддржувајќи ги заложбите на Владата на Република Северна Македонија за поголема дигитална транспарентност, подолу можете да ги погледнете или преземете Наративните извештаи за активностите на претседателот и членовите на Инспекцискиот совет.

Финансиски извештај


Поддржувајќи ги заложбите на Владата на Република Северна Македонија за поголема дигитална транспарентност, подолу можете да ги погледнете или преземете Финансиските извештаи за трошоците на претседателот и членовите на Инспекцискиот совет.

Portali ueb u krijua me mbështetjen e Projektit të BERZH - "Mbështetje për të përmirësuar efektivitetintë shërbimeve të inspektimit në Maqedoninë Veriore ". Informacioni i publikuar në këtë faqe në internet nuk pasqyron pikëpamjet e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ose Qeverisë së Luksemburgut.

Rruga Dame Gruev nr. 3 Blloku 2, Dyqani 5

1000 Shkup

Republika e Maqedonisë Veriore

Telefoni i kontaktit: +389 (0)2 3121 077

Adresa e emailit: contact@is.gov.mk