Contact


REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT
KESHILLI I INSPEKTIMIT

 

Rruga Dame Gruev nr. 3 Blloku 2, Dyqani 5

1000 Shkup

Republika e Maqedonisë së Veriut

Telefoni: +389 02 3121 077

Е-mail:  contact@is.gov.mk

Faqe në internet: www.is.gov.mk

Orari i punës: çdo ditë pune nga ora 8.00 – 16.00

Orari i punës i Regjistrit për marrjen e dokumenteve: çdo ditë pune nga ora 12.00 deri në orën 16.00

 

Zyrtar i ndërmjetësimit të informacionit publik

Elizabeta Kuchera

Telefoni: +389 (0) 2 3121 077

Е-mail: b.kuchera@is.gov.mk

 

Zyrtari për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Ljubica Lilich Todorovska

Telefoni: +389 02 3121 077

Е-mail: lj.lilic@is.gov.mk

 

Portali ueb u krijua me mbështetjen e Projektit të BERZH - "Mbështetje për të përmirësuar efektivitetintë shërbimeve të inspektimit në Maqedoninë Veriore ". Informacioni i publikuar në këtë faqe në internet nuk pasqyron pikëpamjet e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ose Qeverisë së Luksemburgut.

Rruga Dame Gruev nr. 3 Blloku 2, Dyqani 5

1000 Shkup

Republika e Maqedonisë Veriore

Telefoni i kontaktit: +389 (0)2 3121 077

Adresa e emailit: contact@is.gov.mk