Inspector Candidates


Почитувани идни инспектори,

Новиот Закон за инспекциски надзор („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 102/19), за прв пат го воведува поимот „кандидати за инспектор“, бидејќи воведува целосно нов систем за вработување на инспектори. Имено, за да се стекнете со статус на инспектор, вие мора прво да поминете низ процес на обучување, кој во зависност од начинот на кој сте вработени, може да трае од 9 – 12 месеци.

За ова време вие се подготвувате и стекнувате знаења и вештини, кои ќе ви бидат потребни во вршењето на инспекциската должност. Но, пред да започнете со вршење на инспекциски надзори, треба да се стекнете со соодветна лиценца за инспектор.

Токму затоа, на овие страници ќе ви бидат на располагање сите информации кои ќе ви бидат потребни за учење и за полагање на испитот за стекнување со лиценца. Информациите се групирани во четири категории: 1) интерактивна обука, 2) практична обука, 3) испит за лиценца за инспектор и 4) база на испитни прашања. Покрај тоа, сите кандидати за инспектор ќе можете од тука директно да се поврзете со платформата за електронско учење, на која се поместени сите потребни содржини за модулите од Програмата за интерактивна обука.

Portali ueb u krijua me mbështetjen e Projektit të BERZH - "Mbështetje për të përmirësuar efektivitetintë shërbimeve të inspektimit në Maqedoninë Veriore ". Informacioni i publikuar në këtë faqe në internet nuk pasqyron pikëpamjet e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ose Qeverisë së Luksemburgut.

Rruga Dame Gruev nr. 3 Blloku 2, Dyqani 5

1000 Shkup

Republika e Maqedonisë Veriore

Telefoni i kontaktit: +389 (0)2 3121 077

Adresa e emailit: contact@is.gov.mk