Inspektorët


 

 

Почитувани инспектори,

На овие страници можете да најдете информации кои ќе ви помогнат подобро да ја вршите вашата работа, но и за процесот на инспекциски надзор, вклучувајќи ги вашите права и обврски.

Информациите на оваа веб страница, наменети првенствено за вас, драги инспектори, се групирани во три категории: 1) генерички обуки, 2) корисни документи и 3) прописи. Тука ќе ги имате секогаш на располагање информациите кои се поврзани со вашето стручно усовршување, ажурна листа на прописите од т.н. хоризонтално законодавство и други документи кои ќе ви бидат од корист во работата.

 

 

 

 

 

 

 

 

Portali ueb u krijua me mbështetjen e Projektit të BERZH - "Mbështetje për të përmirësuar efektivitetintë shërbimeve të inspektimit në Maqedoninë Veriore ". Informacioni i publikuar në këtë faqe në internet nuk pasqyron pikëpamjet e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ose Qeverisë së Luksemburgut.

Rruga Dame Gruev nr. 3 Blloku 2, Dyqani 5

1000 Shkup

Republika e Maqedonisë Veriore

Telefoni i kontaktit: +389 (0)2 3121 077

Adresa e emailit: contact@is.gov.mk