Inspector Candidates


Почитувани идни инспектори,

Новиот Закон за инспекциски надзор („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 102/19), за прв пат го воведува поимот „кандидати за инспектор“, бидејќи воведува целосно нов систем за вработување на инспектори. Имено, за да се стекнете со статус на инспектор, вие мора прво да поминете низ процес на обучување, кој во зависност од начинот на кој сте вработени, може да трае од 9 – 12 месеци.

За ова време вие се подготвувате и стекнувате знаења и вештини, кои ќе ви бидат потребни во вршењето на инспекциската должност. Но, пред да започнете со вршење на инспекциски надзори, треба да се стекнете со соодветна лиценца за инспектор.

Токму затоа, на овие страници ќе ви бидат на располагање сите информации кои ќе ви бидат потребни за учење и за полагање на испитот за стекнување со лиценца. Информациите се групирани во четири категории: 1) интерактивна обука, 2) практична обука, 3) испит за лиценца за инспектор и 4) база на испитни прашања. Покрај тоа, сите кандидати за инспектор ќе можете од тука директно да се поврзете со платформата за електронско учење, на која се поместени сите потребни содржини за модулите од Програмата за интерактивна обука.

The web portal was developed with the support of the EBRD Project - "Support to improve effectiveness of the inspection services in Northern Macedonia ". The information published on this website does not reflect the views of the European Bank for Reconstruction and Development or the Government of Luxembourg.

Bul: Dame Gruev 3, block 2, local 5

1000 Skopje

Republic of North Macedonia

Contact telephone: +389 (0)2 3121 077

Email address: contact@is.gov.mk