Inspectors


Почитувани инспектори,

На овие страници можете да најдете информации кои ќе ви помогнат подобро да ја вршите вашата работа, но и за процесот на инспекциски надзор, вклучувајќи ги вашите права и обврски.

Информациите на оваа веб страница, наменети првенствено за вас, драги инспектори, се групирани во три категории: 1) генерички обуки, 2) корисни документи и 3) прописи. Тука ќе ги имате секогаш на располагање информациите кои се поврзани со вашето стручно усовршување, ажурна листа на прописите од т.н. хоризонтално законодавство и други документи кои ќе ви бидат од корист во работата.

 

 

 

 

The web portal was developed with the support of the EBRD Project - "Support to improve effectiveness of the inspection services in Northern Macedonia ". The information published on this website does not reflect the views of the European Bank for Reconstruction and Development or the Government of Luxembourg.

Bul: Dame Gruev 3, block 2, local 5

1000 Skopje

Republic of North Macedonia

Contact telephone: +389 (0)2 3121 077

Email address: contact@is.gov.mk