Наши документи


Драги посетители,

Со избор на некое подмени десно, можете да пристапите до поголем број на документи поврзани со работењето на Инспекцискиот совет.

Во подменито „Внатрешни процедури“ се наоѓаат документи кои ги опишуваат стандардните оперативни процедури за различни постапки кои се применуваат во работењето на Советот.

Во подмениот „Организациски документи“ се наоѓаат документи поврзани со внатрешната организација и систематизација на работните места во Советот.

Во подмениот „Плански и извештајни документи“ се наоѓаат документи поврзани со планирањето и известувањето за работата на Советот, вклучувајќи и документи за буџетот.

Во подмениот „Останати документи“ се наоѓаат различни документи поврзани со работата на Советот, кои не се категоризирани во претходните три категории.

Ви благодариме за вашиот интерес за нашата работа.

Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразува ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 (0)2 3121 077

Електронска адреса: contact@is.gov.mk