Стручна служба


Сектор за обуки

Одделение за планирање и развој на обуки

 

Име и презиме

Звање

Е-адреса Телефон

Љубица
Лилиќ-Тодоровска

Советник за анализа и развој на програми за обука lj.lilic@is.gov.mk 070-406-236

Одделение за спроведување на обуки

 

Име и презиме Звање Е-адреса Телефон
Калтрина Дарлишта Помлад соработник за обуки и испит за лиценца k.darlishta@is.gov.mk
Љуан Салихи Помлад соработник за организација и спроведување на обуки l.salihi@is.gov.mk 070-406-235

Сектор за следење, координација и заеднички работи

Одделение за следење и координација на инспекциските служби

 

Име и презиме Звање Е-адреса Телефон
Сања
Димеска-Стојковска
Советник за анализи, согласности и мислења s.dimeska@is.gov.mk 070-406-237
Сашко Младеновски Советник за претставки и предлози s.mladenovski@is.gov.mk 071-328-405
Далила Чекиќ Помлад соработник за следење и координација d.chekik@is.gov.mk
Тодор Пецев Виш референт за водење на регистри tpecev@is.gov.mk 070-406-232

Одделение за општи и заеднички работи

 

Име и презиме Звање Е-адреса Телефон
Маја Срезоска Раководител на Одделение за општи и заеднички работи m.srezoska@is.gov.mk 070-281-171
Елизабета Кучера Советник за стратешко планирање и човечки ресурси b.kuchera@is.gov.mk

072-313-077

Сектор за ИКТ

Одделение за ИКТ поддршка

Одделение за е-инспекции

Самостојни организациони единици

Одделение за финансиски прашања

 

Име и презиме Звање Е-адреса Телефон
Сара Николовска Советник за буџетска координација s.nikolovska@is.gov.mk 071-298-116

 


Веб порталот е изработен со поддршка на Проектот на ЕБОР – „Поддршка за подобрување на ефективноста на инспекциските служби во Северна Македонија“. Информациите објавени на оваа веб страница не ги одразува ставовите на Европската банка за обнова и развој или Владата на Луксембург.

ул. Даме Груев бр.3 блок 2, локал 5

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Контакт телефон: +389 (0)2 3121 077

Електронска адреса: contact@is.gov.mk